Pałac Kępińskich pozostanie własnością powiatu

Pałac Kępińskich pozostanie własnością powiatu

Pałac Kępińskich w Żywcu Moszczanicy to jeden z najpiękniejszych zabytków na Żywiecczyźnie. Obiekt posiada ciekawą historię i przebywał w nim m.in. marszałek Józef Piłsudski. Od kilku lat spadkobiercy zabiegali o odzyskanie dawnej rezydencji rodziny Kępińskich.

Przypomnijmy, że sprawa Pałacu Kępińskich trwa od stycznia 2014 roku, gdy Anna Maria Morawska -Ryll oraz Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi z Zielonki wnieśli roszczenia o zwrot pałacu oraz gruntów przynależących do dawnego majątku Kępińskich. Obecnie na tych terenach znajduje się mi.in Zespół Szkół Agrotechnicznych i ogólnokształcących, internat oraz parkur do jazdy konnej.

Za sprawą nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego Pałac Kępińskich pozostanie w dalszym ciągu własnością powiatu żywieckiego. Nowelizacja kodeksu wprowadziła pakiet przepisów, które mają przeciwdziałać dzikiej reprywatyzacji.