Biznes

1000 hal sportowych o lekkiej konstrukcji powstanie na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich w ciągu najbliższych trzech lat. Tylko w tym roku na pilotażową edycję Programu rząd przeznaczył 80 mln zł ze środków budżetu państwa. O inauguracji nowego, wielkiego programu infrastrukturalnego, poinformowali podczas konferencji prasowej w Raszynie Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk.

„Już w tym roku wybudujemy kilkadziesiąt takich hal. W kolejnym roku chcemy wybudować ich 500 i w następnym roku kolejne 500. To nowe szanse dla milionów Polaków, dla milionów polskich dzieci. To zdrowy tryb życia, sukcesy sportowe, pasja, radość i emocje” - powiedział podczas konferencji Premier Mateusz Morawiecki.

„Naszą intencją jest wybudować w ciągu trzech lat 1000 pełnowymiarowych, w pełni funkcjonalnych hal w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. W naszym kraju wciąż dużo jest miejscowości pozbawionych stałego dostępu do obiektów sportowych. Na podstawie prezentowanego dziś pilotażu opracujemy projekt typowy, w ramach którego od 2023 roku będzie powstawać 500 hal rocznie. W 2024 roku liczba wybudowanych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich hal o lekkiej konstrukcji sięgnie 1000. To często w mniejszych miejscowościach rodzą się wielkie talenty sportowe – przykładem mogą być Iga Świątek, Robert Lewandowski, czy wcześniej Jakub Błaszczykowski. Zależy nam, aby młodzi ludzie zamieszkujący małe miejscowości nie byli wykluczeni z codziennej aktywizacji” – podkreślił minister Kamil Bortniczuk.

Minister przypomniał także, że w przyszłym roku w polskich szkołach zostanie wprowadzony system identyfikacji polskich talentów. Projekt wdrażany jest przez resort sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Już we wrześniu 2022 r. program pilotażowo ruszy w województwach opolskim i lubelskim. „Program identyfikacji talentów, wraz z ogłoszonym dziś Programem budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji sprawi, że talenty nawet z najmniejszych miejscowości nie umkną klubom sportowym i polskim związkom sportowym. Efekty tego będą widoczne w kolejnych 10-leciach” – stwierdził minister.

Program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji - Edycja pilotażowa 2022

Celem Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji – Edycja pilotażowa 2022 jest stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego. Realizacja programu przyczyni się do poprawy jakości zajęć sportowych w szczególności w sezonie jesienno-zimowym. Oddziaływanie Programu ograniczone jest do obszarów wiejskich, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych. Czynniki te stanowią istotną barierę w procesie powstawania kubaturowej infrastruktury sportowej. Program dotyczący obiektów o lekkiej konstrukcji, a co za tym idzie istotnie tańszych, w budowie w stosunku do obiektów budownictwa konwencjonalnego, ma w założeniach zapewnić powszechny dostęp do kubaturowych obiektów sportowych również na obszarach wiejskich.

W ramach Programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

  1. budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry minimum 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;
  2. zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry minimum 20 m x 40 m.

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dofinansowanie budowy obiektu z mniejszymi niż wymagane wymiarami pola gry.

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż:

  • 2 mln zł dla pierwszego rodzaju zadań,
  • 1 mln zł dla drugiego rodzaju zadań.

Nabór wniosków

Wniosek należy złożyć w okresie od 18 lipca do 16 sierpnia 2022 r.

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania dotyczące budowy lub modernizacji przyszkolnych obiektów sportowych, to jest zlokalizowanych na terenie szkoły, bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem etc. Obiekty te muszą znajdować się na obszarze wiejskim, rozumianym jako obszar obejmujący tereny pozostające poza granicami administracyjnymi miast, na które składają się obszary gmin wiejskich i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich.