Biznes

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o rezygnacji z modernizacji ul. Żeromskiego w Łodygowicach Urząd Gminy informuje.

Gmina Łodygowice na zadanie związane z przebudową ul. Żeromskiego w Łodygowicach pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (dotacja wynosi ok. 1,5 mln zł). Na dzień dzisiejszy mamy przygotowaną dokumentację techniczną, zabezpieczone środki finansowe, natomiast nadal oczekujemy na wydanie Decyzji przez Ministra Cyfryzacji o zwolnieniu z obowiązku budowy bardzo drogiego tzw. kanału technologicznego (Kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń, służących umieszczeniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych. Mogą one służyć zarówno do lokalizowania w nich kabli światłowodowych, będących własnością przedsiębiorcy, świadczącego usługi w zakresie dostępu do Internetu, jak również kabli linii elektroenergetycznych, stając się alternatywą dla budowania napowietrznych linii elektroenergetycznych). Budowa kanału, w przypadku przebudowy dróg publicznych (a taką jest ul. Żeromskiego), co do zasady jest obowiązkowa, dlatego, aby uzyskać decyzję budowlaną musimy najpierw uzyskać stosowne odstępstwo (takie odstępstwo uzyskaliśmy np. przy okazji budowanego chodnika w Pietrzykowicach). Na odstępstwo czekamy już pół roku i po ostatnich konsultacjach z Ministerstwem mamy informację, że taka decyzja powinna zostać do nas przesłana w lipcu br. Następnie oczekiwać będziemy na wydanie Decyzji budowlanej przez Starostę Żywieckiego i na jesień planujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego. Sama realizacja inwestycji planowana jest w 2023 roku. Tym samym potwierdzamy, że zadanie to należy to jednych z ważniejszych do realizacji w ramach inwestycji drogowych w naszej gminie, z uwagi na jego wartość i zakres, i na pewno zostanie przez nas wykonane.