Biznes

Gmina Łodygowice rozpoczyna budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 945 w Gminie Łodygowice. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Beskidzką w Zarzeczu do mostu na Żylicy w rejonie ul. Magazynowej powstanie 61 słupów i zamontowane będą 73 oprawy.

Wartość robót to ok. 358 tys. zł. Wykonawcą jest firma ELWATT Sp. z o.o. z Kóz. Planowany czas realizacji to pół roku. Inwestycja jest w 100% finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dziękujemy właścicielom działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Żywieckiej, którzy wyrazili zgody na postawienie słupów i przeprowadzenia linii energetycznej nad ich nieruchomości. Bez tych zgód realizacja inwestycji, która jest ważna dla wszystkich mieszkańców, nie byłaby możliwa - podkreślna gmina. 

Jednocześnie informuje, że trwają prace, aby droga wojewódzka na terenie naszej Gminy była oświetlona w całości. Jest szansa, że kolejny odcinek od mostu na Żylicy do Netto będzie także oświetlony jeszcze w tym roku, a najpóźniej w 2023.

Zdjęcie: Gmina Łodygowice