Laliki: Większy komfort jazdy

Laliki: Większy komfort jazdy
W Lalikach oddano do użytku odcinek Drogi Wojewódzkiej 943 przebudowany ze środków własnych Województwa Śląskiego. Koszt inwestycji wyniósł 3,7 mln zł.

W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok, radna Sejmiku Agnieszka Biegun, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy Strabag.

- Oddany do użytku odcinek DW 943 ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Droga została wykonana z wykorzystaniem najnowszych technologii. Bardzo ważny jest tutaj czas. Remont rozpoczął się w tym roku, wszystkie terminy zostały dotrzymane. Modernizacja i budowa dróg to priorytet dla obecnego zarządu województwa. Przypomnę, że na ten cel w latach 2018-2024 zostanie przeznaczonych aż 2,5 mld zł – komentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Zakres inwestycji obejmował: przebudowę drogi o długości 0,7 km po istniejącym śladzie do drogi, ujednolicenie szerokości jezdni i poboczy, całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża z dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony, remont nawierzchni o długości 0,63 km, wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z odtworzeniem poboczy i oznakowania.

- Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w Śląskiem są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Stosujemy przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi”. To sprawia, że przewidywana trwałość dróg przebudowywanych i budowanych przez nas wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej przebudowy. Dobrym tego przykładem jest oddawana obecnie do użytku droga DW 943. Nie mówimy o wyremontowanej drodze, tylko o nowej. Technologie i zakres prac przemawiają za tym, by mówić o całkowicie nowym obiekcie. Na długości ponad 0,7 km cała istniejącą konstrukcja DW 943 została rozebrana. Powstała nowa, według najnowszych dostępnych na świecie technologii – podsumowuje Zbigniew Tabor, szef Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Zdjęcie: Ślaskie.pl