Biznes
22 czerwca br. KSSE i Miasto Bielsko-Biała podpisały porozumienie w przedmiocie powołania Klastra Energii pod nazwą „KLASTER ENERGII ZIELONE BIELSKO-BIAŁA”.

 Z ramienia KSSE porozumienie podpisał Wiceprezes KSSE Andrzej Zabiegliński.

Klaster energii będzie porozumieniem podmiotów z terenu gminy Bielsko-Biała zmierzającym do maksymalnego wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej.
Systemowe podejście do tego istotnego tematu ułatwi także pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych  na ten cel przez każdego członka klastra.
Sygnatariusze Porozumienia:
Miasto Bielsko-Biała | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej | ZIAD Bielsko-Biała SA | #AQUASpółkaAkcyjna | #ZakładGospodarkiOdpadami Spółka Akcyjna | Beskidzki Hurt Towarowy S.A. | Zieleń Miejska Spółka z o.o |Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z o.o. | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Spółka z o.o.| Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | PreZero Bielsko-Biała S.A. | Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. |